Reizen in coronatijd

De zomervakanties van veel Europeanen ziet er dit jaar anders uit dan in 2020. Hoewel 2020 een heel bizar jaar was, met tal van nieuwe situaties en onzekerheid over het coronavirus, zorgde een flinke dip in het aantal besmettingen in Europa voor tamelijk onbezorgde vakanties. Mede door het oprukken van de deltavariant van het virus zijn dit jaar meer maatregelen nodig.

De Europese Unie voerde een digitaal coronacertificaat in. Via een app, die door de lokale overheid wordt uitgegeven, is een QR-code te genereren die bij het scannen ervan een groen vinkje geeft. Mensen die volledig zijn gevaccineerd, of corona hebben doorgemaakt het laatste half jaar en een vaccinatie hebben ontvangen of een negatieve coronatestuitslag hebben gekregen, kunnen van de app gebruik maken. Dit zou het reizen moeten vergemakkelijken.

Hoewel dit op Europees niveau geregeld is, heeft de EU de lidstaten nog wel veel vrijheid gegeven om additionele eisen te stellen aan wie ze op welke voorwaarde toelaten. Dat zorgt voor bijzondere situaties. Zo verschillen de leeftijdsgrenzen voor kinderen die een negatieve testuitslag moeten kunnen laten zien. Ook zijn er verschillen in het type test en de periode waarin deze is afgenomen. Tel daarbij op dat diverse landen ook nog het invullen van verschillende formulieren eisen. Wie op reis gaat, dient goed voorbereid te zijn.

België eist bij binnenkomst van het land dat iedereen een geldig coronacertificaat heeft. Personen die langer dan 48 uur in België verblijven, dienen een Passagier Lokalisatie Formulier in te vullen. Deze eis vervalt als je op doorreis bent.

Frankrijk eist bij binnenkomst eveneens een geldig coronacertificaat, ook als je op doorreis bent. Daarnaast verlangt Frankrijk dat je een erewoordverklaring invult, waarin je aangeeft geen coronagerelateerde klachten te hebben en ook niet in contact bent geweest met een besmet persoon.

Ierland is geen uitzondering op de regel. Dit lang verlangt ook een coronacertificaat en een volledig ingevuld Passagier Lokalisatie Formulier. Deze laatste dient digitaal ingevuld te zijn waarna je een PDF krijgt toegestuurd met een QR-code die bij de grens gescand moet worden.

We namen de proef op de som. Bij de grens met België zijn we niet gecontroleerd. Bij de grens met Frankrijk en in Frankrijk zelf, zijn we niet gecontroleerd. Bij de douanecontrole in de haven van Cherbourg, Frankrijk, hebben we enkel mondeling aangegeven de juiste papieren voor Ierland bij ons te hebben en is de papieren versie van het coronacertificaat bekeken; niet gescand.

Bij de douane in Ierland is ons enkel mondeling gevraagd of we gevaccineerd zijn. Het Passagier Lokalisatie Formulier is niet bekeken en dus ook niet gescand.

Uiteraard zijn wij zonder klachten en volledig gevaccineerd op pad gegaan, en uiteraard is deze enkele reis geen deugdelijk onderzoek. Maar mocht dit een patroon zijn, dan is de volgende besmettingsgolf een onvermijdelijk feit.